Resecitat 5: Social kompetens!

Jonas i parken vid Peterhof: När jag läste ”Estetikens etiska och politiska idehistoria” som 10-poängskurs vid Karlstads Universitet fick jag lära mig att det här är en park av den nyklassisistiska typen. Jag gillar mer romastiska parker som t.ex. Haga i Stockholm, där naturen fått en mer naturlig plats.

Johan en konstpaus senare: Apropå konstiga kurser. Jag har också läst en 10-poangskurs vis Karlstads Universitet. I ”Social kompetens”. Som jag dessutom kuggade i…